Welzijnspraktijk Edelman

Het innerlijke kind – okt. ’19

De energie van het innerlijke kind is voor veel mensen nog steeds voelbaar. Ieder kind krijgt in zijn jonge leven te maken met minder makkelijke of zelfs moeilijke omstandigheden, soms –in extreme gevallen- zelfs met mentaal, emotionele of fysieke mishandeling en/of (seksueel) misbruik. Dit kan een enorme impact hebben op je verdere levensloop. Veel van deze ellende heeft te maken met het systeem (de matrix / de maatschappij) welke we als mensheid ontwikkeld hebben.

De matrix is heel werelds, het is niets meer dan een manier om het leven te leven. We hebben leefregels, wetten, economische en financiële systemen om de maatschappij draaiende te houden. Dit moet in stand gehouden worden. Dat is te merken aan de manier waarop we worden opgevoed door onze ouders –die zelf vaak ook de nodige beschadigen hebben opgelopen- en in ons onderwijsstelsel. Er wordt daarbij vaak voorbij gegaan aan de werkelijke competenties en kwaliteiten van een kind. Zo kun je worden beoordeeld – of zelfs afgerekend- op het feit dat je niet goed bent in een bepaald schoolvak, sport of dat je anderszins ‘afwijkt’ doordat je erg sensitief bent bijvoorbeeld of introvert, onzeker of stil door de omstandigheden thuis, op school of bij de sportclub.

Het kan zijn dat je kwaliteiten helemaal niet gezien, herkend, laat staan gestimuleerd worden. De dingen waar je minder goed in bent krijgen vaak wel de volle aandacht en daar moet dan hard aan gewerkt worden. Zelf heb ik mijn schooltijd daardoor als heel onplezierig ervaren en mijn ouders –met al hun goede bedoelingen- (h)erkenden mijn ware sensitieve, sportieve en creatieve natuur ook al niet. Dat maakte een erg onzeker kind van mij. Gevoelens die hiervan het gevolg kunnen zijn: onzekerheid, angst, wanhopig, eenzaam, onderkend, niet gezien, niet gehoord, niet gewaardeerd, minderwaardig, klein enz. enz……

Het gevolg is dat je als kind vanuit een beschermende reactie een overlevingsmechanisme gaat ontwikkelen voor al deze bedreigende omstandigheden. Dat doe je – onbewust- al op jonge leeftijd. Overlevingsmechanismen kunnen zijn: agressief gedrag, introvertie, afzondering, depressief gedrag, negatief aandacht vragen, nergens meer aan mee doen, jezelf onttrekken aan sociale bezigheden of groepsactiviteiten, compenserend gedrag zoals het ontwikkelen van verslavingen enz. Tegelijkertijd kunnen er valse overtuigingen ontstaan: ‘Ik deug niet, ben niet goed genoeg, niet mooi genoeg, niet lang genoeg, te lang, te dik, te dun, te traag, te dom, te slim enz….

De werkelijkheid is natuurlijk heel anders; Vanuit je werkelijke aardse natuur bezien beschikt ieder mens over talenten, kwaliteiten en competenties. Alleen worden deze lang niet altijd op waarde geschat, ontdekt gestimuleerd of ontwikkeld omdat het de matrix niet lijkt te kunnen dienen. Zo kan werkelijke innerlijke kracht lange tijd of zelfs altijd bedekt blijven. Het gevolg daarvan is dat er van innerlijk leiderschap al helemaal geen sprake is. De innerlijke kind energie blijft altijd voelbaar, ook als je inmiddels volwassen bent, in ieder mens, of dat nu positief of negatief is. Dat kan zelfs escaleren in het feit dat je je onbewust totaal identificeert met de energie van het innerlijk kind. Dan identificeer je je ook met de valse overtuigingen en je past nog steeds het ovelevingsmechanisme toe wat je als kind ontwikkeld hebt. Zo’n mechanisme zit vaak fijn vertakt en diep geworteld in je gehele systeem.

Wat nu als je vanuit je volwassen energie eens van een afstandje kijkt naar de energie van het innerlijke kind en je stelt vanuit je volwassen energie je innerlijke kind op zijn of haar gemak. Je zegt tegen jouw eigen innerlijke kind: ‘Ik zie jou wel, ik hoor je ook en ik (h)erken je, ik hou van je en alles wat je voelt mag er zijn. Ik snap je helemaal. Ik hou heel veel van jou en bij mij ben je altijd veilig. Kom maar mee met wat ik nu ga doen’. Je gebruikt je verbeelding en neemt je kind mee als je boodschappen gaat doen, een wandeling gaat maken, gaat sporten, naar een feestje gaat of wat dan ook. Of je nodigt hem of haar uit als je gewoon eens lekker op de bank blijft zitten…..kom d’r bij lieverd!

Als je dat doet dan erken je de innerlijke gevoelens, ze mogen er zijn, je geeft ze de ruimte en het respect die ze verdienen maar je identificeert je er niet (meer) mee. Je ziet in dat je dan eigenlijk zowel vader als moeder bent over jouw innerlijke kind. Je maakt contact met je volwassen ‘zijn’. Oefen dit eens, of beter nog: doe dit zo vaak mogelijk. Het is geen truc of iets dergelijks. Het heeft alles te maken met bewustzijns-ontwikkeling. Dit klinkt wellicht te makkelijk. Terecht, want de macht van het denken is vaak te groot. Dat kan een controlerende macht (een overlevingsmechanisme) zijn die zich niet zomaar uit ’t veld laat slaan. Je hebt er immers tot nu toe op overleefd. Begrijpelijk dus.

Herken je jezelf hierin en/of ben je nieuwsgierig geworden naar jouw innerlijke kind?
Ik kan je ondersteunen in dit proces. Er zijn diverse werkvormen die ik gebruik en inzet om innerlijke ‘sub-ego’s’ zoals het innerlijke kind te leren (h)erkennen. Een combinatie van beide werkvormen werkt ook vaak heel goed. Deze werkvormen zijn voice dialoque en verbonden ademwerk. Massagetherapie (emotioneel lichaamswerk), Merkaba heling en mindful wandelen of mindful hardlopen als extra ondersteuning kan zorgen voor een complete holistische aanpak.

Met voice dialoque (oftewel: stem dialoog) ga je door diepe ontspanning in een soort trance en maak je contact met –in dit geval- je innerlijke kind. Vervolgens kan ik als facilitator in gesprek gaan met jou innerlijke kind. Jij hoeft je slechts in vertrouwen over te geven aan je impulsen en te antwoorden. Soms is het even oefenen maar deze werkvorm kan bijzonder verhelderend en doeltreffend zijn.

Met verbonden ademen omzeil je de macht van het denken. Je kunt dan echt contact maken met de energie -en alle emoties die daarbij horen- zoals die in je fysieke lijf is opgeslagen. Je zakt een of meerdere lagen dieper in je bewustzijn. Het lichaam liegt nooit en er zit daar bijzonder veel intelligentie. Dit is eveneens een bijzonder doeltreffende werkvorm. Momenteel bied ik tweemaal per maand een ademcirkel aan. We zetten dan met een vaste groep deelnemers een heel veilig en fijn veld neer. De praktijk leert dat er al snel een bijzondere groepsenergie ontstaat waarbij de deelnemers elkaar stimuleren om er echt dieper ‘in te zakken’ en zodoende mee te gaan in alles wat zich aandient, welke emoties dat ook zijn. Uiteraard is het ook mogelijk om individuele sessies verbonden ademen te doen. Je krijgt dan de volle aandacht wat ook heel prettig kan zijn natuurlijk.