Welzijnspraktijk Edelman

Voice Dialogue

Voice Dialogue (oftewel ‘Stem Dialoog’) is een methode om in dialoog te komen met onze innerlijke stemmen, die bij de verschillende delen van onze persoonlijkheid horen. Deze methode kan ingezet worden als belangrijk therapeutisch instrument wanneer het zinvol is om inzicht te krijgen in de energieën achter storende en beklemmende reactie- of gedragspatronen. Je zou het een soort van hypnose kunnen noemen waarbij je een podium geeft aan je innerlijke:

  • Criticus
  • Drammer
  • Perfectionist
  • Beschermer
  • Saboteur
  • Controleur
  • Hogere Zelf

Of welk sub-ego dan ook. Je zou kunnen spreken van onze ‘Ikken’. Want er zijn er vele. De opsomming hierboven zijn enkele ‘zwaargewichten’ die de meesten van jullie vast bekend voorkomen.

Ons ego is samengesteld uit vele Ikken. Je kan ze ook deelpersoonlijkheden noemen. Zij hebben ieder hun eigen manier van denken, voelen, gedrag en waarneming. Vaak identificeren we ons met één of meerdere Ikken/deelpersoonlijkheden waarmee we hebben leren leven. Het zijn onze zogenaamde ‘primaire zelven’, terwijl andere delen van ons tevergeefs hun stem proberen te laten horen. Die delen noemen we de ‘onteigende zelven’. 
Soms neemt zo’n sub-ego de regie van ons leven ongemerkt over. Hij neemt dan de leiding en gaat op de bestuurdersstoel zitten van de buschauffeur. De stoel waar jij met je ‘samengestelde ego’ eigenlijk hoort te zitten zodat jij de route kan bepalen van je leven.

In Voice Dialogue worden de verschillende ‘Ikken’ uitgenodigd om vrijuit te spreken, om zich in al hun energie te laten horen. Vrijuit wil zeggen zonder tussenkomst van het ego, dat zich meestal met de kritische deelpersoonlijkheden zoals de ‘controleur’ en de ‘criticus’ identificeert.

Voorbeeld:  Iemand met een angststoornis kan een hele sterke controleur en drammer hebben en zich volledig identificeren met de ‘angsthaas’ in zichzelf. De angsthaas zit dan op de bestuurdersstoel. En om een denkbeeldige ‘gevaar’ te voorkomen of in de kiem te smoren ontstaat er dan een drammerige patroon om alles (soms zelfs dubbel) te controleren vanuit de gedachte dat  er dan geen ‘gevaar’ kan ontstaan.

Zo’n reactie- of gewoontepatroon is ergens ontstaan. Er ligt een overlevingsstrategie aan ten grondslag. En die strategie is ongetwijfeld een tijdje effectief geweest in je leven. Zo’n strategie ontstaat vaak al vroeg in je jeugd, als klein kind of in je pubertijd. Je denken (je mind) blijft er van overtuigd dat dit de manier is om te overleven, ook als je inmiddels al volwassen bent. Je spreekt dan over een ‘geconditioneerd reactiepatroon’. Oftewel: je reageert altijd hetzelfde op stress, spanning, angst of onveilige situaties. Er worden in je hersenen altijd dezelfde –inmiddels bijna uitgesleten- neurologische weggetjes afgelegd. Andere mogelijkheden ben je vergeten of heb je nooit geleerd.

Even uitgaande van het voorbeeld zoals hierboven omschreven, geef je bij een Voice Dialoque sessie even volledig het podium aan de angsthaas. Je gaat ook echt op een andere stoel zitten en verplaatst je zoveel mogelijk in de energie van dat sub-ego. Eenmaal aan het woord blijkt de angsthaas graag te willen spreken en heel wat te vertellen te hebben.
Ik, als bemiddelaar, ga in gesprek met de angsthaas, stel hem cruciale vragen en geef hem de gelegenheid om te zeggen wat hij wil. Dit doe ik met respect omdat de intentie van de angsthaas heel liefdevol is. Hij wil immers dat je overleeft. De angsthaas doet gewoon z’n werk. Daarvoor is hij ooit in het leven geroepen door je mind. Een respectvolle benadering is daarom erg belangrijk.
Door dit zo te doen groeit het besef dat de angsthaas slechts een onderdeel is van je samengestelde ego. Omdat je hem op onbewust niveau echter heel veel aandacht geeft kan hij als overheersend ervaren worden. Want wat aandacht krijgt groeit. Dat kan zelfs leiden tot volledige identificatie met de angst. De uitspraak ‘Ik ben angstig’ duidt daarop: alles in jou is angst. De uitspraak ‘Ik heb angstige gedachten en gevoelens’ duidt op het besef dat dit slechts een onderdeel is van het totale bewustzijn.

Zo kun je leren om je gedachten en gevoelens respectvol bestaansrecht te geven door je er niet meer tegen te verzetten. Je leert de angstgedachten gewoon toe te laten en daardoor zullen ze heel sterk in kracht afnemen. Als je ze namelijk ontkent dan komen ze steeds sterker naar voren, net zolang tot je ernaar kijkt, ernaar luistert en ze gewoon erkent. Dan kun je ze zelfs vanuit een andere energie in jezelf (het moedige stuk in jezelf bijvoorbeeld) geruststellen: ‘Angsthaas, met alle respect voor je harde werk, maar het blijkt dat we er zo niet komen. Hoe zou je het vinden als je wat hulp krijgt van Moed?’ De angsthaas voelt zich gerespecteerd, vindt het niet erg om minder hard te hoeven werken dus hij zal er mee instemmen. Vervolgens kunnen we dan de moedige Ik in jou uitnodigen op weer een andere stoel zodat je daar kennis mee kunt maken en hem aandacht kunt leren geven.
En nogmaals: wat aandacht krijgt groeit dus je gaat moed van binnenuit laten groeien.  

Uiteindelijk doel is om jezelf in alle dimensies te leren kennen, zodat je meer keuzemogelijkheden krijgt vanuit een steeds bewuster wordend ego. De hierdoor optredende verschuiving in onze energiepatronen brengt verandering van bewustzijn met zich mee. Die veranderende kijk op jezelf verandert je relatiemogelijkheden en de plaats die je in de wereld inneemt.

De duur van een voice dialoque sessie kan variëren van een half tot anderhalf uur. Dit is afhankelijk van een aantal factoren:
– De duur van het intakegesprek en de nabespreking.
– Het kan voorkomen dat er in een consult een gesprek aangegaan wordt met meerdere  sub-ego’s.

Uiteraard is het mogelijk om een los consult voice dialoque af te spreken. Buiten dat hanteer ik diverse werkvormen gedurende een coachingstraject. Ik voel dan in welke werkvorm op dat moment het meest geschikt is. In samenspraak passen we dan bijvoorbeeld voice dialoque al dan niet toe.